Det skjer

Adventgudstjeneste ved pastor Kjell Arild Johansen. Musikk ved Audun Frode Ringkjøb. Søndagsskole. Kirkekaffe

8. desember 2019 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Du kan komme med dine behov for fellesskap, omsorg og forbønn