Det skjer

"Kaffekoppen"

4. desember 2019 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Juleavslutning v/Mona og Jan Tørkli. Andakt, sang og musikk, bevertning og utlodning.