Det skjer

Bønnemøte med kveldsmat.

4. desember 2019 kl: 18:30
Filadelfia.

Kveldsmat og god stemning fra 18.30, bønnemøtet begynner 19.00. Velkommen!