Det skjer

RINGERIKE HISTORIELAG

7. desember 2019 kl: 13:00
Ringerike Museum, Norderhov, 1300

Julemedlemsmøte, Ottar Riis Strøm forteller om ringerikspoteten. Vi synger et par julesanger sammen.
Det serveres rømmegrøt og kaffe. Alle velkomne!