Det skjer

Kafe firkløver

29. mai 2019 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter Roavn.1 Sokna

Salg av kaffe og vaffel Kl 11.00-12.30. Alle velkommen.