Det skjer

Ringerike veterankorps

20. april 2020 kl: 19:00
Ullerål kirke

Øvelse

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

20. april 2020 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Mandagskafe'

20. april 2020 kl: 11:00
Hole bo og rehab.

Ringerike Knivlag

20. april 2020 kl: 18:30
Hov ungdomsskole, Hovsmarkveien 14

Ringerike veterankorps

20. april 2020 kl: 19:00
Ullerål kirke