Det skjer

Ringerike veterankorps

27. april 2020 kl: 19:00
Ullerål kirke

Øvelse

Kaffeslabberas på Jevnaker frivilligsentral

27. april 2020 kl: 09:00
Jevnaker frivilligsentral

Klokkergården bokkafe

27. april 2020 kl: 18:00
Klokkergården, Tyristrand

Ringerike veterankorps

27. april 2020 kl: 19:00
Ullerål kirke