Det skjer

Hønefoss Frimerkeklubb

27. februar 2020 kl: 19:00
Ringerikshallen

Kjøp, salg og bytting av frimerker. Vi har også temakvelder, kåseri, quiz og auksjoner.

Haugvang Seniordans

27. februar 2020 kl: 11:00
Fløytingen

Aktivitetsdag i vinterferien

27. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Lhl Ringerike

27. februar 2020 kl: 12:00
Bowlinghallen

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

27. februar 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Bingo

27. februar 2020 kl: 12:00
Sokna tunet

Medlemsmøte Jevnaker Pensjonistforening

27.02.2020 17:00:00
Jevnaker Friviligsentral

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

27.02.2020 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Bingo

27.02.2020 18:00:00
Solhov Grendehus, Tonsveien 217, Vikersund

Hønefoss Frimerkeklubb

27.02.2020 19:00:00
Ringerikshallen