Det skjer

Hole Pensjonistforening

19. februar 2020 kl: 18:00
Hole Herredshus

Årsmøte. Deretter viser Rune Western film fra fjorårets sommertur. Husk kopp og spisebestikk! Bevertning og utlodning. Velkommen!