Det skjer

Randsfjord Frimerkeklubb

19. februar 2020 kl: 18:30
Jevnaker Friviligsentral

Frimerkeinteressert? Randsfjord Frimerkeklubb avholder møte hos Jevnaker Frivilligsentral annenhver onsdag (partallsuker). Her byttes frimerker, deles informasjon, øyeblikk og gode samtaler. Det blir avholdt miniauksjon på nesten alle møter. Alle interesserte er velkommen! Vel møtt!