Det skjer

Randsfjord Frimerkeklubb

19. februar 2020 kl: 18:30
Jevnaker Friviligsentral

Frimerkeinteressert? Randsfjord Frimerkeklubb avholder møte hos Jevnaker Frivilligsentral annenhver onsdag (partallsuker). Her byttes frimerker, deles informasjon, øyeblikk og gode samtaler. Det blir avholdt miniauksjon på nesten alle møter. Alle interesserte er velkommen! Vel møtt!

Formiddagsbønn

19. februar 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

19. februar 2020 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Servering av kaffe og vafler på kirketorget

19. februar 2020 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Hverdagsgudstjeneste

19. februar 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Barselkafé

19. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Kafé Firkløver

19.02.2020 11:00:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Babysang på Jevnaker

19.02.2020 12:00:00
Randsborg Menighetshus

Kunnskap til lunsj - På oppdrag for jorda - geodesi

19.02.2020 12:00:00
Ringerike bibliotek

Babysang

19.02.2020 12:30:00
Hole kirke

BUA Ringerike

19.02.2020 14:00:00
Hønefoss Skole, sidebygg

Freezone #etterskolen

19.02.2020 14:00:00
Freezone

LHL Ringerike Trim

19.02.2020 17:00:00
Sokna skole

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

19.02.2020 17:00:00
Tyristrand Kulturhus

ÅRSMØTE 1920

19.02.2020 17:30:00
BENTERUDSTUA

Ringerike og Hole Revmatikerforening

19.02.2020 18:00:00
Citygården

Bygdecafe - Åsa

19.02.2020 18:00:00
Biblioteket på Gamleskolen

Hole Pensjonistforening

19.02.2020 18:00:00
Hole Herredshus

Årsmøte, Ringerike Fibro

19.02.2020 18:00:00
Frivillighetssentralen, Torggata 10

ÅPENT HUS ! Tregruppe

19.02.2020 18:00:00
Veienmarka Ungdomsskole.

Bønnemøte med kveldsmat.

19.02.2020 18:00:00
Filadelfia.

Randsfjord Frimerkeklubb

19.02.2020 18:30:00
Jevnaker Friviligsentral

Brageteateret: Psykt Blod

19.02.2020 19:00:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter