Det skjer

Sentrumkirken

22. april 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Kirke i Kultursenteret. Påskegudstjeneste med nattverd. Kidzone for barna. Kirkekaffe.

Leksehjelp

22. april 2019 kl: 14:00
Frivilligsentralen,Vik

Gudstjeneste i Sørum kirke

22. april 2019 kl: 17:00
Sørum kirke, Bjoneroa