Det skjer

Sentrumkirken

28. april 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Kirke i Kultursenteret. Simen Trannum taler. Kidzone for barna. Kirkekaffe.

Vårens Loppemarkedet på Steinerskolen

28. april 2019 kl: 10:00
Ringerike Steinerskole

Sentrumkirken

28. april 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Samtalegudstjeneste i Hønefoss kirke

28. april 2019 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Finn Fram Dagen - 2019

28. april 2019 kl: 12:00
Hensmoen