Det skjer

Sentrumkirken

28. april 2019 kl: 11:00
Bysalen Amfi, Ringerike Kultursenter

Kirke i Kultursenteret. Simen Trannum taler. Kidzone for barna. Kirkekaffe.