Det skjer

Tur med seniorgruppa DNT RIngerike

21. april 2020 kl: 09:30
Burud-/Hurumåsen og Loreåsene.

Vi går åsene på langs på stier og grusveier. Dette er kalkåser nord for Steinsfjorden med variert vegetasjon/flora. Kart: Holleia-Krokskogen. Frammøte i Oslov 10 kl. 0930, ev. ved Tolpinrudsvingen ved Åsaporten. Turledere: Inger Hvitmyhr, tlf. 92015120 og Liv Skretteberg, tlf. 95254760.

Tur med seniorgruppa DNT RIngerike

21. april 2020 kl: 09:30
Burud-/Hurumåsen og Loreåsene.

Haug Kirkeforening.

21. april 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue.

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

21. april 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Bridge

21. april 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Ringerike Turnforening

21. april 2020 kl: 18:30
Hønefoss Folkeskole

Moteoppvisning Hønefoss sanitetsfoening

21.04.2020 18:30:00
Scandic Hotel