Det skjer

Hole Pensjonistforening

22. april 2020 kl: 18:00
Hole Herredshus

Ove Reidar Venås synger og spiller lokale og egne sanger. Bevertning og utlodning. Husk kopp og spisebestikk. Velkommen!

Kafé Firkløver

22. april 2020 kl: 11:30
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Babysang på Jevnaker

22. april 2020 kl: 12:00
Randsborg Menighetshus

ÅPENT HUS ! Tregruppe

22. april 2020 kl: 18:00
Veienmarka Ungdomsskole.

Hole Pensjonistforening

22. april 2020 kl: 18:00
Hole Herredshus

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

22. april 2020 kl: 19:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)