Det skjer

Hadeland Quiltelag - symøte

23. april 2020 kl: 18:00
Jevnaker Friviligsentral

Hadeland Quiltelag ble stiftet 6.9.93 av en damegjeng med interesse for lappeteknikk. Vi er et aktivt lag med møter 1 gang i mnd. og flere kurs i året. Hadeland Quiltelag har ca. 35 medlemmer fra hele Hadeland. Vi har derfor møter annenhver gang på Gran og Jevnaker.

Torsdagskafe for eldre i Hole

23. april 2020 kl: 11:00
Frivilligsentralens lokaler i Hole

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

23. april 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Dugnad på Nyhus Grendhus i Ådalen

23. april 2020 kl: 17:00
Ådalsveien 500, 3520 Hallingby

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

23. april 2020 kl: 18:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Damenes Aften

23. april 2020 kl: 18:00
Fengselet , Storgata 9

Hadeland Quiltelag - symøte

23.04.2020 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral

Hønefoss Frimerkeklubb

23.04.2020 19:00:00
Ringerikshallen