Det skjer

Bridge

21. april 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Lyst til å spille kort? Har du spilt før? Aldri spilt? Spiller aktivt? Du er uansett velkommen!
Hver tirsdag settes bridgeutstyret frem i stua vår, og bordene fylles med glade spillere som kommer for å ha en hyggelig stund sammen over kortspillet. Vanskelighetsgrad: LAVTERSKEL!
Tilbudet har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Jevnaker Frivilligsentral og Bridgeklubben Kløver Ess.

Tur med seniorgruppa DNT RIngerike

21. april 2020 kl: 09:30
Burud-/Hurumåsen og Loreåsene.

Haug Kirkeforening.

21. april 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue.

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

21. april 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Bridge

21. april 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Ringerike Turnforening

21. april 2020 kl: 18:30
Hønefoss Folkeskole

Moteoppvisning Hønefoss sanitetsfoening

21.04.2020 18:30:00
Scandic Hotel