Det skjer

Babysang

19. februar 2020 kl: 12:30
Hole kirke

Velkommen til babysang i Hole kirke.
Gratis tilbud for foreldre/besteforeldre som er hjemme med barn fra 0-2 år.
Det blir sang, rytme og dans med babyene/småbarna i fokus.
Kaffe/te serveres.