Det skjer

Jubaluba

20. februar 2020 kl: 17:30
Hole kirke

Jubaluba er et kor for barn fra skolealder og oppover.
Koret er for alle barn som liker å synge.
Det blir både jubel og baluba, vennskap og sangglede!

Kontaktperson: Egil Skafjeld Granum tlf. 470 59 421