Det skjer

" class="arrbildestor">

Diabetesforbundet Ringerike, ÅRSMØTE

17. februar 2020 kl: 18:30
Kjelleren, Adventkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Vi ønsker velkommen til årsmøte. Det blir servering og utlodning. Ta gjerne med deg en gevinst - mere moro da.
Årsmøtepapirene vil bli distribuert til alle medlemmer med registrert e-postadresse.

1. Åpning
2. Valg av møteleder
3. Valg av møtesekretær
4. Valg av 2 representanter til å skrive under årsmøteprotokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Årsberetning for 2019
7. Regnskap for 2019
8. Budsjett for 2020
9. Fastsettelse av styrehonorar for 2019
10. Valg
11. Avslutning