Det skjer

Barselkafé

19. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Velkommen til barselkafé onsdager. Hos oss er det god plass til barnevogner, vi har stellerom og barnestoler. Hyggelig kafé med flott utsikt og en fin park å trille tur i også. Vi setter fram leker til de minste.

Ta med deg venner/venninner eller rett og slett hele barselgruppa :)

Åpent 11-16.

Formiddagsbønn

19. februar 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

19. februar 2020 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Servering av kaffe og vafler på kirketorget

19. februar 2020 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Hverdagsgudstjeneste

19. februar 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Barselkafé

19. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Kafé Firkløver

19.02.2020 11:00:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Babysang på Jevnaker

19.02.2020 12:00:00
Randsborg Menighetshus

Kunnskap til lunsj - På oppdrag for jorda - geodesi

19.02.2020 12:00:00
Ringerike bibliotek

Babysang

19.02.2020 12:30:00
Hole kirke

BUA Ringerike

19.02.2020 14:00:00
Hønefoss Skole, sidebygg

Freezone #etterskolen

19.02.2020 14:00:00
Freezone

LHL Ringerike Trim

19.02.2020 17:00:00
Sokna skole

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

19.02.2020 17:00:00
Tyristrand Kulturhus

ÅRSMØTE 1920

19.02.2020 17:30:00
BENTERUDSTUA

Ringerike og Hole Revmatikerforening

19.02.2020 18:00:00
Citygården

Bygdecafe - Åsa

19.02.2020 18:00:00
Biblioteket på Gamleskolen

Hole Pensjonistforening

19.02.2020 18:00:00
Hole Herredshus

Årsmøte, Ringerike Fibro

19.02.2020 18:00:00
Frivillighetssentralen, Torggata 10

ÅPENT HUS ! Tregruppe

19.02.2020 18:00:00
Veienmarka Ungdomsskole.

Bønnemøte med kveldsmat.

19.02.2020 18:00:00
Filadelfia.

Randsfjord Frimerkeklubb

19.02.2020 18:30:00
Jevnaker Friviligsentral

Brageteateret: Psykt Blod

19.02.2020 19:00:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter