Det skjer

Paraidrettsdag #2 - Håndball

18. februar 2020 kl: 17:00
Ringerikshallen

Spill håndball i Ringerikshallen! Vær med og bli kjent med idretten og spillerne, og få vite når Hønefoss Sportsklubb har trening for fysisk-, utviklings, syns-, og hørselshemmede. Gratis tilbud!

Kopi/paste nedenfor URL i browseren for å se invitasjonen og sende en e-post til arrangør Hønefoss Sportsklubb om at du kommer. :-)

https://drive.google.com/file/d/1pRdFPKe3RYQuk2hbUQXt8r8U9IiKCGAd/view?usp=sharing