Det skjer

ÅPENT HUS ! Håndarbeidstreff.

25. februar 2020 kl: 18:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Velkommen!
- til håndarbeidstreff fjerde tirsdag i måneden.
Håndarbeidstreffet er en av fire læringsverksteder i måneden.
Denne tirsdagen møtes vi med det håndarbeide vi har. Ikke noe bestemt tema.
Vi har ÅPENT HUS hver tirsdag 18.00 - 21.00
KOM INNOM OG BLI MED PÅ AKTIVITETENE !

Læringsverkstedene er gratis for medlemmer ( ikke medlemmer 50.-)

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

25. februar 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff

25. februar 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue

Bridge

25. februar 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

25. februar 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, Hovsmarka

ÅPENT HUS ! Håndarbeidstreff.

25. februar 2020 kl: 18:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Ullerål Seniordans

25.02.2020 18:00:00
Ullerål kirke,

Hønefoss-Øst Rotaryklubb Medlemsmøte

25.02.2020 18:30:00
Scandic Hotel

ÅRSMØTE i Ringerike og Jevnaker Astma- og Allergiforening

25.02.2020 18:30:00
Telegrafalleen 2, Hønefoss

Vegård pensjonistforening. Årsmøte.

25.02.2020 18:30:00
Solvang i Åsa.

Foredrag: Motstandskampen - Hadeland i krig 1940-1945

25.02.2020 19:00:00
Jevnaker folkebibliotek