Det skjer

Årsmøte østre Jevnaker Arbeiderlag

26. februar 2020 kl: 19:00
Folkets hus Klinkenberg

Årsmøte i Østre Jevnaker Arbeiderlag 2020. Folkets hus 26.02.2020 KL:1900
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes leder ved Ole Martin Sagengen på
ole.martin@sagengen.no innen 12.02.2020
Østre Jevnaker Arbeiderlag