Det skjer

Da krigen kom til Ringerike

15. april 2020 kl: 19:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

"Da krigen kom til Ringerike" Da 2. Verdenskrig rullet inn over Hadeland og Ringerike. En unik dokumentarfilm om krigshandlingene produsert av Shybert Productions i samarbeid med Hønefoss-Ringerike Rotary.

Kafé Firkløver

15. april 2020 kl: 11:30
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Babysang på Jevnaker

15. april 2020 kl: 12:00
Randsborg Menighetshus

Bygdecafe - Åsa

15. april 2020 kl: 18:00
Biblioteket på Gamleskolen

Randsfjord Frimerkeklubb

15. april 2020 kl: 18:30
Jevnaker Friviligsentral

Da krigen kom til Ringerike

15. april 2020 kl: 19:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter