Det skjer

Formiddagstreff

25. februar 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue

"Hverdager i årene 1940-1945" ved Gudmund Bakke. Det blir også servering, loddsalg, allsang og glede.

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

25. februar 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff

25. februar 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue

Tyristrand og Omegn Pensjonistforening

25. februar 2020 kl: 11:30
Tyristrand Kulturhus

Bridge

25. februar 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

25. februar 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, Hovsmarka

ÅPENT HUS ! Håndarbeidstreff.

25.02.2020 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Ullerål Seniordans

25.02.2020 18:00:00
Ullerål kirke,

Runes trim- og motivasjonsgruppe

25.02.2020 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

ÅRSMØTE i Ringerike og Jevnaker Astma- og Allergiforening

25.02.2020 18:30:00
Telegrafalleen 2, Hønefoss

Vegård pensjonistforening. Årsmøte.

25.02.2020 18:30:00
Solvang i Åsa.

Hønefoss-Øst Rotaryklubb Medlemsmøte

25.02.2020 18:30:00
Scandic Hotel

Foredrag: Motstandskampen - Hadeland i krig 1940-1945

25.02.2020 19:00:00
Jevnaker folkebibliotek