Det skjer

Familiegudstjeneste

16. februar 2020 kl: 11:00
Randsfjord kirke

Velkommen til familiegudstjeneste med nattverd v/prest Anne-Hilde Wesenberg Helland. 9- åringene deltar. Konfirmanter fremfører sin oppgave. Det er kirkekaffe etter gudstjenesten.