Det skjer

Gudstjeneste ved Ragnhild Limstrand, Sissel Hovde og pastor Kjell Arild Johansen. Søndagsskole. Kirkekaffe.

16. februar 2020 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

God sang og interessant forkynnelse