Det skjer

Gudstjeneste

22. februar 2020 kl: 11:15
Adventistkirken, Hønefoss

Daniel Pel taler.