Det skjer

ÅRSMØTE BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN 18/2 kl 18.30

18. februar 2020 kl: 18:30
Citygården 2. etasje, Hønefoss-salen

Agenda:
Årsmelding for 2019
Årsregnskap for 2019
Valg
Året som gikk
Presentasjon av nytt styre
Presentasjon av likemannsarbeidet
Ny leder takker for kvelden
Servering av varm mat og frukt
Underholdning
Loddsalg
Velkommen!

Bridge

18. februar 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Paraidrettsdag #2 - Håndball

18. februar 2020 kl: 17:00
Ringerikshallen

Kulturakademiet

18. februar 2020 kl: 17:00
Bysalen Amfi

Prøysen med Ann Kristin Aannerud og Jevnaker barnekor

18. februar 2020 kl: 17:30
Jevnaker Omsorgs- og Rehab. Senter

Agora Folkehøyskolen: Åpen fortellerkveld

18. februar 2020 kl: 17:30
Ringerike Folkehøyskole

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18.02.2020 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

18.02.2020 18:00:00
Tyrimyra, Hovsmarka

ÅPENT HUS ! Temakveld. Ringerike Husflidslag.

18.02.2020 18:00:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Jevnaker hagelag

18.02.2020 18:30:00
Jevnaker folkebibliotek,Storgata 24,Jevnaker

Ringerike Turnforening

18.02.2020 18:30:00
Hønefoss Folkeskole

ÅRSMØTE BRYSTKREFTFORENINGEN RINGERIKE OG OMEGN 18/2 kl 18.30

18.02.2020 18:30:00
Citygården 2. etasje, Hønefoss-salen

Hønefoss-Øst Rotaryklubb -Presidentens

18.02.2020 18:30:00
Scandic Hotel

Hønefoss-Øst Rotaryklubb -Presidentens

18.02.2020 18:30:00
Scandic Hotel

Ringerike Slektshistorielag: Årsmøte.

18.02.2020 19:00:00
Ringerikes Museum, Svenskestua

Ringerike Slektshistorielag: Årsmøte.

18.02.2020 19:00:00
Ringerikes Museum, Svenskestua

Norsk Roseforening avd. Ringerike

18.02.2020 19:00:00
Arcaden Storgaten 7, 3.etg Hønefoss