Det skjer

Hønefoss-Øst Rotaryklubb Medlemsmøte

25. februar 2020 kl: 18:30
Scandic Hotel

Dagens tema: FN-tjeneste i 1980 årene. Dagen 3. min. v/Viera

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

25. februar 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Formiddagstreff

25. februar 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue

Bridge

25. februar 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Valpetreff på Tyrimyra

25. februar 2020 kl: 18:00
Tyrimyra, Hovsmarka

ÅPENT HUS ! Håndarbeidstreff.

25. februar 2020 kl: 18:00
Veien gamle skole, Ringveien 116, HØNEFOSS

Ullerål Seniordans

25.02.2020 18:00:00
Ullerål kirke,

Hønefoss-Øst Rotaryklubb Medlemsmøte

25.02.2020 18:30:00
Scandic Hotel

ÅRSMØTE i Ringerike og Jevnaker Astma- og Allergiforening

25.02.2020 18:30:00
Telegrafalleen 2, Hønefoss

Vegård pensjonistforening. Årsmøte.

25.02.2020 18:30:00
Solvang i Åsa.

Foredrag: Motstandskampen - Hadeland i krig 1940-1945

25.02.2020 19:00:00
Jevnaker folkebibliotek