Det skjer

ÅPENT HUS ! Tregruppe

22. april 2020 kl: 18:00
Veienmarka Ungdomsskole.

Ringerike Husflidslag ! Annenhver onsdag på Veienmarka Ungdomsskole. For alle med og uten erfaring i trearbeid. Deltagerne har med noe de vil lage, reparere e.l. som de jobber selvstendig med. Det vil være instruktør tilstede som er behjelpelig ved behov.
Gratis for medl. i Husflidslaget.
50.- for ikkemedl.
Se vår nettside eller Facebookside for mer info. (Ringerike Husflidslag)

Kafé Firkløver

22. april 2020 kl: 11:30
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Babysang på Jevnaker

22. april 2020 kl: 12:00
Randsborg Menighetshus

ÅPENT HUS ! Tregruppe

22. april 2020 kl: 18:00
Veienmarka Ungdomsskole.

Hole Pensjonistforening

22. april 2020 kl: 18:00
Hole Herredshus

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

22. april 2020 kl: 19:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)