Det skjer

Møteplass for kreftrammede

17. februar 2020 kl: 13:30
Ringerike Frivilligsentral

Dette skal være et sted hvor man kan dele erfaringer ved å leve med kreft, og gi hverandre positive innspill som kan bidra til en lettere hverdag. Mange sliter med senskader og det kan være godt å snakke med andre som er eller har vært i samme situasjon.