Det skjer

Bridgeklubb

19. februar 2020 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Åpent for både nye og øvede spillere. Muligheter for å lære spillet.