Det skjer

Engelskgruppe

20. februar 2020 kl: 13:00
Ringerike Frivilligsentral

Øvelse på engelsk gjennom dagligtale.