Det skjer

Advokatrådgivning

20. februar 2020 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral

Enkel gratis rådgivning. Alle må møte til oppstarttidspunkt.

Haugvang Seniordans

20. februar 2020 kl: 11:00
Fløytingen

Aktivitetsgruppe

20. februar 2020 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Bingo

20. februar 2020 kl: 12:00
Sokna tunet

Lhl Ringerike

20. februar 2020 kl: 12:00
Bowlinghallen

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

20. februar 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Engelskgruppe

20.02.2020 13:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Slektshistorisk veiledning

20.02.2020 16:00:00
Ringerike bibliotek

Gratis middag med godt fellesskap. Du kan gi en gave.

20.02.2020 16:30:00
Festsalen i Metodistkirken 3.et, Storgt.7, Hønefoss

Jubaluba

20.02.2020 17:30:00
Hole kirke

Bingo

20.02.2020 18:00:00
Solhov grendehus, Tonsveien 217, Vikersund

Norema Seniorklubb

20.02.2020 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

20.02.2020 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

20.02.2020 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

20.02.2020 18:00:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Årsmøte for Langhusets venner

20.02.2020 18:00:00
veien kulturminnepark

Jevnaker Historielags slektsgruppe

20.02.2020 18:00:00
Drengestua (Jevnaker prestegård)

Quiz

20.02.2020 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Advokatrådgivning

20.02.2020 18:00:00
Ringerike Frivilligsentral

Den engstelige vikingen- Religion og mytologi i vikingtiden

20.02.2020 18:30:00
veien kulturminnepark

Hønefoss Frimerkeklubb

20.02.2020 19:00:00
Ringerikshallen

Årsmøte Ringerike JFF

20.02.2020 19:00:00
Metodistkirken Hønefoss

Årsmøte Ringerike JFF

20.02.2020 19:00:00
Metodistkirken Hønefoss