Det skjer

Hverdagsgudstjeneste

26. februar 2020 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Hver onsdag inviterer Hønefoss kirke til hverdagsgudstjeneste.
Det er samling på kirketorget både før og etter gudstjenesten, servering av kaffe og vafler.
Alle er hjertelig velkomne! Kirketorget er åpent fra 10.30-12.30

Formiddagsbønn

26. februar 2020 kl: 10:00
Hønefoss kirke

Bridgeklubb

26. februar 2020 kl: 10:00
Ringerike Frivilligsentral

Servering av kaffe og vafler på kirketorget

26. februar 2020 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Kafé Firkløver

26. februar 2020 kl: 11:00
Sokna omsorgssenter, Roaveien. 1

Barselkafé

26. februar 2020 kl: 11:00
veien kulturminnepark

Ullerål Seniordans

26.02.2020 11:00:00
Ullerål kirke,

Hverdagsgudstjeneste

26.02.2020 11:00:00
Hønefoss kirke

Hole bygdekvinnelag - strikkekafe

26.02.2020 12:00:00
Hole Frivilligsentral, Vik

Babysang

26.02.2020 12:30:00
Hole kirke

BUA Ringerike

26.02.2020 14:00:00
Hønefoss Skole, sidebygg

Studiegruppe DATAVEV

26.02.2020 18:00:00
Ringerike Husflidslags vevlokaler i Heradsbygda. Valhallveien 15

Håndarbeidskafè - Kveldsstønna

26.02.2020 19:00:00
Storgata 24, 2. etg. (inngang Enggata)

Hole historielag

26.02.2020 19:00:00
Herredshuset i Hole

Årsmøte østre Jevnaker Arbeiderlag

26.02.2020 19:00:00
Folkets hus Klinkenberg