Det skjer

Servering av kaffe og vafler på kirketorget

19. februar 2020 kl: 10:30
Hønefoss kirke

Hver onsdag før og etter hverdagsgudstjenesten i Hønefoss kirke
serveres det kaffe og vafler på kirketorget.