Det skjer

Blodsukkerregulering og mat

29. april 2019 kl: 18:30
Kjelleren i Adventkirken, Telegrafalleen 3, Hønefoss

Diabetesforbundet Ringerike ønsker velkommen til åpent møte. Vi får besøk av kokk Unni Andresen. Denne kvelden setter vi fokus på utfordringene med frokost og lunsj. Det blir utlodning, kaffe og enkel servering. Gratis inngang.