Det skjer

Tyristrand Normisjon.

14. februar 2020 kl: 18:00
Tyristrand Misjonshus

Vi leser og samtaler om Guds ord. Enkel bevertning. Alle er velkommen!