Det skjer

Felles nattverdgudstjeneste i Hønefoss kirke

18. april 2019 kl: 19:00
Hønefoss kirke

Representanter for de forskjellig menighetene i Hønefoss deltar. Kirkekaffe fra 18:00