Det skjer

Hørsellaget i Ringerike og omegn

17. februar 2020 kl: 18:00
Benterudstua

Thor-Einar Olsen forteller om sitt nye høreapparat og alle mulighetene det gir! Åpner for samtale om høreapparater generelt.
Hyggelig samvær med god bevertning. Utlodning og batterisalg.