Det skjer

Sportsgudstjeneste

16. februar 2020 kl: 12:00
Ringkollkapellet

Velkommen til sportsgudstjeneste ved Kristin Moen Saxegaard.