Det skjer

Kveldsgudstjeneste i Tyristrand kirke

16. februar 2020 kl: 18:00
Tyristrand kirke

Velkommen til kveldsgudstjeneste hvor konfirmantene medvirker!