Det skjer

Sprell levende gudstjeneste

16. februar 2020 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til Sprell levende gudstjeneste!
En gudstjeneste for barn i alle aldre.
Jubaluba synger.
Prest: Sevat Lappegard
Kantor: Grethe Ulversøy