Det skjer

Haug Kirkeforening.

21. april 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue.

Velkommen til alle voksne. Vi samles til en hyggelig prat, andakt, sang og god bevertning. Utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst.

Tur med seniorgruppa DNT RIngerike

21. april 2020 kl: 09:30
Burud-/Hurumåsen og Loreåsene.

Haug Kirkeforening.

21. april 2020 kl: 11:00
Haug kirkestue.

Tirsdagskaféen i Ullerål kirke

21. april 2020 kl: 11:00
Ullerål kirke

Bridge

21. april 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Ringerike Turnforening

21. april 2020 kl: 18:30
Hønefoss Folkeskole

Moteoppvisning Hønefoss sanitetsfoening

21.04.2020 18:30:00
Scandic Hotel