Det skjer

Jevnaker hagelag

18. februar 2020 kl: 18:30
Jevnaker folkebibliotek,Storgata 24,Jevnaker

Jevnaker hagelag holder ekstraordinært årsmøte.Etter årsmøtet er temaet frø.Vi har med frø, vi bytter frø og snakker om frø.Orientering om at vi vil lage et frøbibliotek sammen med Jevnaker folkebibliotek. Enkel servering,utlodning. Velkommen!