Det skjer

Ringerike Slektshistorielag: Årsmøte.

18. februar 2020 kl: 19:00
Ringerikes Museum, Svenskestua

Etter årsmøtet holder Grete Borgersrud foredrag: "Om Viul og Randsfjord tresliperier".