Det skjer

Sangkafè

17. februar 2020 kl: 11:30
Soknatunet Aktivitetssenter

Vi ønsker velkomment til hyggelig sangstund!