Det skjer

Bønnemøte med kveldsmat.

19. februar 2020 kl: 18:00
Filadelfia.

Bønemøtet begynner kl 18:30, kveldsmat serveres en halvtime før. Velkommen!