Det skjer

Torsdagskafe for eldre i Hole

16. april 2020 kl: 11:00
Frivilligsentralens lokaler i Hole

VOV (Vik Omsorgsboligers Venner) inviterer til høye smørbrød til selvkost. For kr 50,- kan du spise så mye du orker med kaffe/te eller saft til.
Kom innom og få en koselig stund i hverdagen!

Torsdagskafe for eldre i Hole

16. april 2020 kl: 11:00
Frivilligsentralens lokaler i Hole

Torsdagstreff Seniornett Hønefoss

16. april 2020 kl: 12:00
Ringerike bibliotek

Da krigen kom til Ringerike

16. april 2020 kl: 16:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter

Norema Seniorklubb

16. april 2020 kl: 17:00
Jevnaker Friviligsentral

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

16. april 2020 kl: 18:00
Storgata 24, 3520 Jevnaker

Hønefoss Frimerkeklubb

16.04.2020 19:00:00
Ringerikshallen